Samen leren in de wijk

Pilot Nieuw-West

Het pilotproject Nieuw-West ‘Samen leren in de wijk’ is voortgevloeid uit de Week van de Onderwijs Kwaliteit (WOK-week), toen zestien basisscholen begin december 2019 een week lang hun deuren sloten om de teams de gelegenheid te geven een oplossing te vinden voor het lerarentekort. Maar er was ook een dieperliggende reden voor dit project.

Al langer werd bij Stichting Westelijke Tuinsteden de behoefte gevoeld om het onderwijs anders te organiseren. Naast de school als de plek waar kinderen leren: taal, lezen, rekenen, etc., onder leiding van een bevoegde leraar, op een didactisch verantwoorde wijze, werd ruimte gemaakt voor leren onder leiding van andere bekwame volwassenen. Dat gebeurt op drie scholen van STWT, in samenwerking met zeven wijkpartners. Talentontwikkeling van kinderen staat hierin centraal.

Doelstellingen van de pilot Nieuw-West

Het vervlechten van duurzaam leren in de wijk en op school
Vormen van een leergemeenschap voor en met kinderen en wijkbewoners
Vakbekwame mensen uit de wijk en wijkinstellingen bundelden hun krachten om kinderen bij hun ontwikkeling te stimuleren. Talenten laten zich immers niet scheiden in traditionele schoolvakken.

Deze pilot ‘Samen leren in de wijk’ werkt vanuit een theoretisch kader en heeft een duidelijk fundament. Het programma is duurzaam, gedragen, structureel, onderbouwd en te beoordelen. De regie op het leren ligt bij het kind en appelleert aan de intrinsieke motivatie van elk kind om zich te ontwikkelen. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben meerdere talenten die de moeite waard zijn om serieus te ontwikkelen. 

In deze pilot gaan kinderen op onderzoek uit in hun eigen wijk en daarbuiten (de werkelijke en digitale wereld) met de hulp van volwassenen die hierbij een relevante rol kunnen spelen. De kinderen leren met volle teugen en ontwikkelen niet alleen zichzelf, maar dragen ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram