Over de Schrijvers

Onze samenwerking 

Joke Middelbeek en Ferd van den Eerenbeemt werken samen sinds 2010. Ferd weet veel van de theorie en steeds meer van de toepassing in de praktijk, Joke weet heel veel van de praktijk en steeds meer van de waarde van theorie. Gaande hun samenwerking wisten en weten ze elkaar steeds beter aan te vullen en resultaten te behalen. Het boek ‘Laten we doen wat de bedoeling is’ weerspiegelt die samenwerking.

Beiden zijn ervan overtuigd dat het onderwijs een herijking nodig heeft: niet langer moet focussen op alleen maar taal en rekenen, maar weer moet kijken naar het hele kind. Met andere woorden: het onderwijs moet terug naar de bedoeling. Die bedoeling is: kinderen helpen hun talenten te ontdekken. Daarbij speelt niet alleen de school een belangrijke rol, maar ook de omgeving van die school: de hele community

Joke Middelbeek

Joke is geboeid door de vraag hoe kinderen leren. Hoe werken hersenen en welke vragen stellen de kinderen aan ons als de weg zich niet vanzelf openbaart? In haar klas geen kind dat zichzelf niet mag zijn. Daarom begon ze ooit in het Montessorionderwijs. Van begin 2013 tot de zomer van 2021 was ze bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West.

Ze gaf daar de leerkrachten hun stem weer terug. De menswording van kinderen vindt immers met name plaats in de klas en de directe nabijheid van kinderen. Dat was en is ook het uitgangspunt van het project ‘Samen leren in de wijk’. Ze blijft zich inspannen voor alle vormen van inclusieve leergemeenschappen waarin kinderen de beste versie van zichzelf mogen worden, waar hun wieg ook gestaan mag hebben

Ferd van den Eerenbeemt

Ferd is vanuit zijn antropologische achtergrond geïntrigeerd door wat mensen individueel motiveert en wat er nodig is om ze, gebruikmakend van de verschillen, met elkaar een sterk team te laten zijn. Dat is een belangrijke voorwaarde om de bedoeling van het onderwijs waar te maken.

Hij is voortdurend op zoek naar de best mogelijke samenwerking om aan die bedoeling uitvoering te geven. Dat doet hij vanuit zijn bedrijf Inspirezzo in de vorm van projectbegeleiding, trainingen, presentaties en publicaties. Hij begeleidde de scholen in Amsterdam Nieuw-West die betrokken waren bij de Week van de Onderwijskwaliteit die in dit boek wordt beschreven en hij werkte mee aan de pilot die daaruit voortvloeide.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram