Beste leraar,

Jij bent aan zet. De kwaliteit van het onderwijs ligt in jouw handen. Probeer het hele kind in beeld te brengen en begeleid het in haar menswordingsproces.

Zoek daarvoor een evenwicht tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Je vak als leraar is het creëren van leren en ontwikkelen zodat het gehele kind de beste versie van zichzelf kan worden, onafhankelijk van waar zijn of haar wieg gestaan heeft.

Dit is een opdracht van de kinderen aan ons allemaal. Niet alleen aan jou, ook aan zorg en welzijn en de maatschappij. Jij creëert dat proces omdat je goed zicht hebt op ontwikkeling, maar je werkt samen met ouders en met diverse professionals. Dat doe je vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Je vak doet er meer toe dan ooit, maar je staat er niet meer alleen voor. Dit is het moment om de menswording van kinderen als gehele ontwikkeling te gaan zien. Doe je mee?

Beste Leidinggevende,

De stem is aan de leraar en dat vraagt van jou als leidinggevende om vertrouwen te hebben in je mensen en hun dat vertrouwen te geven dat zij vanuit de bedoeling van menswording invulling geven aan hun werk. Durf los te laten of, in ieder geval, anders vast te houden en processen aan leraren en ondersteuners over te laten en hen te laten leren van hun eigen fouten.

Ga na wat dit van je vraagt om je comfortabel te voelen in deze opdracht en ontdek wat dit op kan leveren. Durf je dat aan?

Beste onderwijsbestuurder, 

De leidinggevenden binnen je organisatie geven vertrouwen aan hun leraren en houden anders vast om leraren hun nieuwe rol te laten ontwikkelen en hun daar ruimte in te geven.

Zij mogen leren van hun fouten om beter te worden in het creëren van de voorwaarden daarvoor. Vraag je af wat dit van jouw rol en jouw mens-zijn vraagt en met name hoe jij ruimte en vertrouwen kunt geven. Daag jezelf uit om dan ook te zoeken naar een manier van sturen, waarin je helder bent in de ruimte die je geeft en de grenzen die je stelt. Dit alles om een steunende schakel te zijn om het leerproces aan de professional over te laten. Heb je dat lef?

Beste leden van de Raad van Toezicht, 

Binnen de organisatie waar jullie toezicht op houden is een ontwikkeling aan de gang die de ontwikkeling van het gehele kind vormgeeft. Samen met welzijn en zorg zijn leraren aan het onderzoeken wat er nodig is om werkelijk tegemoet te komen aan de menswording van lerenden. 

Vanuit jullie rol helpt het om ook vertrouwen te geven door vragen te stellen, mee te werken aan het ontschotten van onderwijs, zorg en welzijn zodat geldstromen samenkomen. Zoek naar de mogelijkheden die jullie hebben om dit proces te versnellen en daarmee dienstbaar te zijn aan menswording voor alle kinderen binnen jullie Stichting.

Maak jij de bedoeling al waar?

Lees reacties van anderen en laat zelf je verhaal achter op de reactiepagina 
REACTIEPAGINA

Beste ouders en andere familieleden/verzorgenden,

Binnen de organisatie waar jullie toezicht op houden is een ontwikkeling aan de gang die de ontwikkeling van het gehele kind vormgeeft. Samen met welzijn en zorg zijn leraren aan het onderzoeken wat er nodig is om werkelijk tegemoet te komen aan de menswording van lerenden. Vanuit jullie rol helpt het om ook vertrouwen te geven door vragen te stellen, mee te werken aan het ontschotten van onderwijs, zorg en welzijn zodat geldstromen samenkomen. Zoek naar de mogelijkheden die jullie hebben om dit proces te versnellen en daarmee dienstbaar te zijn aan menswording voor alle kinderen binnen jullie Stichting.

Beste ondernemer, instelling, ambtenaar, vakmens,

Binnen de organisatie waar jullie toezicht op houden is een ontwikkeling aan de gang die de ontwikkeling van het gehele kind vormgeeft. Samen met welzijn en zorg zijn leraren aan het onderzoeken wat er nodig is om werkelijk tegemoet te komen aan de menswording van lerenden. Vanuit jullie rol helpt het om ook vertrouwen te geven door vragen te stellen, mee te werken aan het ontschotten van onderwijs, zorg en welzijn zodat geldstromen samenkomen. Zoek naar de mogelijkheden die jullie hebben om dit proces te versnellen en daarmee dienstbaar te zijn aan menswording voor alle kinderen binnen jullie Stichting.

Beste lokale, regionale of landelijke politicus,

Daag jezelf uit om in te zetten op het geven van vertrouwen aan het onderwijs. Geef de leraar het vertrouwen om de professional te zijn die leren in de brede zin mogelijk maakt. Kinderen kunnen in hun menswordingsproces ontwikkelingen doormaken, talenten ontwikkelen, zicht krijgen op zichzelf en zich gezien weten waardoor het er niet meer toe doet waar je wieg heeft gestaan.

Dit vraagt om samenwerking op vele terreinen en ontschotting daar waar dat moet.

Zet je ervoor dat onderwijs, welzijn en zorg samengroeien tot één Ministerie van Menswording voor (jonge) mensen van 0 tot 27. Een ministerie waar vakministers samenwerken om evenwichtige menswording mogelijk te maken. Niet one size fits all, maar mogelijkheden creëren vanuit verschillende disciplines zodat ieder kind de beste versie van zichzelf kan worden, onafhankelijk van het nest waaruit zij kwam. Geef vertrouwen aan de professionals van onderwijs, zorg en welzijn.

Beste onderwijsinspecteur,

Het woord ‘vertrouwen’ is het codewoord voor alle partijen. Natuurlijk moet het onderwijsveld verantwoording afleggen en dat doen we in het vol vertrouwen omdat we moeten ontdekken en leren hoe we de ontwikkeling van het hele kind zo goed mogelijk waarmaken. Een kind is meer dan taal en rekenen. Het gaat om menswording, waardoor kinderen kunnen uitgroeien tot zelfbewuste burgers die kunnen samenwerken en hun talenten kunnen inzetten om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij in een functie die bij hen past.

Natuurlijk is er dan een andere vorm van inspectie nodig. Een Inspectie die toegerust is om naar menswordingsprocessen te kunnen kijken en te kunnen beoordelen, in samenspraak met het Ministerie van Menswording. Wat zou er wat jullie betreft nodig zijn om hiervoor klaar te zijn?

Beste minister van onderwijs,

Het ministerie is veranderd, dus de naam van de functie ook. U als minister van menswording: wat een eretitel is dat. Uw ministerie ademt vertrouwen uit. De drie-eenheid onderwijs, zorg en welzijn werkt vanuit gelijkwaardigheid nauwgezet samen. Iedereen houdt zich bezig met menswording in deze tijd en in de toekomst. Het beeld van de opbrengst staat niet vast, maar de uitgangspunten zijn wel helder. er is volledig vertrouwen dat alles in het teken staat van menswording. De professional in het veld wordt gefaciliteerd om de menswording van de lerende mogelijk te maken. Er wordt naar het geheel gekeken. Wat gaat u doen om dat waar te maken?

Beste minister-president,

Menswording van jonge kinderen betekent dat we kinderen ruimte moeten geven om zichzelf te ontdekken. Kennis is daarbij natuurlijk belangrijk. Het proces in de scholen is daarbij ook belangrijk. Maar daarnaast is het als kind geweldig om te voelen dat de maatschappij reikhalzend uitkijkt naar jou en jij je gemotiveerd voelt om een steeds betere versie van jezelf te worden. Als minister-president kunt u hier als eindverantwoordelijke een belangrijk bedrage aan leveren. Maak het niet een onderwerp van een vakminister, maar een uitdaging van het hele kabinet, van het hele land. Stimuleer de ontwikkeling van een ministerie van menswording voor jongeren van 0 tot 27 jaar.

Maak jij de bedoeling al waar?

Lees reacties van anderen en laat zelf je verhaal achter op de reactiepagina 
REACTIEPAGINA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram